e2n211439 uri icon

author name as listed

  • Tagged Karabencheva-Christova, T. G.